Xóa bỏ css và javascript mặc định của blogspot version 2017

Hầu như ai cũng biết 2 file css mặc định của blogger chạy ẩn trong blogspot gồm:
File 1
<link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://www.blogger.com/static/v1/widgets/763856997-widget_css_bundle.css' />
File 2
<link href='https://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=4881091405943932522&amp;zx=ac369793-3e0c-4380-ad1d-bbf317ae05d6' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#39;)media=&#39;all&#39;' rel='stylesheet'/><noscript><link href='https://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=4881091405943932522&amp;zx=ac369793-3e0c-4380-ad1d-bbf317ae05d6' rel='stylesheet'/></noscript>

Thời gian gần đây blogger cũng đã tiến hành nâng cấp nhiều hạng mục đối với blogspot để tạo cho blogspot được bằng anh bằng em so với các nền tảng khác ^^, nên file css mặc định cũng đã nhẹ đi nhiều bằng cách post trực tiếp trên blogspot(xem các mẫu Simple của họ).
Tuy vậy với anh em dùng blogspot thì vẫn cần loại bỏ file css và javascript mặc định .Loại bỏ thì có nhiều code nhưng một số code đã lỗi thời không còn tác dụng do việc nâng cấp của blogger.
Dưới đây là cách xóa bỏ css và javascript mặc định của blogspot theo cách mới nhất 2017.
Cách 1
Tại phần đầu của mẫu bạn thay:
<html>
Thành:
<html b:css='false'>
Tiếp theo thay:
</head>
Thành
&lt;!--</head>--&gt;&lt;/head&gt;
Xóa bỏ 2 file javascript mặc định thì thay thẻ đóng </body> thành:
&lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;

Cấu trúc thẻ cuối cùng có dạng:
<html b:css='false'>
<head>
------------------
&lt;!--</head>--&gt;&lt;/head&gt;
<body>
------------------
&lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;
</html>
Cách 2
Với cách này sau khi thực hiện ta ko thể vào chỉnh sửa phần bố cục.Nếu muốn chỉnh sửa ta phải vào mẫu tạm xóa bỏ b:js='false' xong việc thì cài lại.

Code 1

Cấu trúc thẻ có dạng:
<html b:css='false' b:js='false'>
<head>
------------------
&lt;!--</head>--&gt;&lt;/head&gt;
<body>
------------------
</body>
</html>

Code 2
Cấu trúc thẻ có dạng:
<html b:css='false' b:js='false'>
<head>
------------------
&lt;style&gt;
/*
</head>
*/
&lt;/style&gt;
&lt;/head&gt;
<body>
------------------
</body>
</html>

Xóa bỏ hoàn toàn css mặc định của blogspot


Trường hợp bạn đã đưa toàn bộ css ra ngoài cặp thẻ
<b:skin><![CDATA[ 
-------------------------
]]></b:skin>

Ta để cặp thẻ rỗng này trong thẻ điều kiện sau;
<b:if cond='data:view.isLayoutMode'>         
<b:skin><![CDATA[
-----------------
]]></b:skin>
</b:if>

Lúc này ta chỉ để được lệnh Variable cho phần hỗ trợ khung comments mới soho ...trong đó

Post a Comment

Previous Post Next Post